Tradicija, pouzdanost, profesionalnost.

Usluge za tvrtke

Usluge za tvrtke

VESAL d.o.o. u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima, te ostalim zakonima stručno i profesionalno vodi poslovne knjige te izrađuje financijske izvještaje.

Usluge za obrtnike

Usluge za obrtnike

VESAL d.o.o. sukladno Zakonu o obrtu, Zakonu o porezu na dohodak i ostalim pratećim zakonima i pravilnicima nudi rješenje za vođenje poslovnih knjiga te izradu poreznih prijava i ostale prateće dokumentacije.