Beneficirani radni staž za vozače teškog teretnog vozila

Ugovor o ustupu s Poreznom upravom
2. listopada 2015.
Novosti iz novog Zakon o računovodstvu
3. studenoga 2015.

Sukladno Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Nar. nov., br. 71/99., 46/07., 41/08. i 61/11.) po čl. 4. odj. XV. st. 3. toč. 1. radnici koji rade na radnom mjestu vozača teškog teretnog vozila dopuštene mase jednake ili veće od 7,5 tona, ostvaruju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem odnosno svakih 12 mjeseci provedenih na tom radnom mjestu računa se kao 15 mjeseci.