Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO

Upute o postupanju s radnom knjižicom nakon 1. srpnja 2013.
1. srpnja 2013.
Obrazac JOPPD
1. siječnja 2014.

Cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZOa od 1.10.2013. je jedinstvena za sve građane i iznosi 70 kn mjesečno.

Osiguranici koji već imaju ugovorenu policu uplaćivat će mjesečni obrok na isti račun i isti poziv na broj kao i do sada.