Iskazivanje (ino) dnevnica na JOPPD obrascu

Primjer darovanja (DONACIJE) majica sportskom klubu
2. listopada 2017.
Poziv za sudjelovanjem u mjerenju administrativnog opterećenja gospodarstva
5. studenoga 2017.

Za isplatu (ino) dnevnica potrebno je do 15-og u mjesecu predati JOPPD obrazac na Poreznu upravu za isplate koje su izvršene prethodni mjesec. Oznake neoporezivih primitaka po zadnjim izmjenama su slijedeće:

  • 17 – ino dnevnica ako poslodavac šalje radnika na službeni put u inozemstvo
  • 17 – dnevnica u tuzemstvu
  • 17 – privatan auto u službene svrhe (ako je na putnom nalogu vidljvo da je zaposlenik putovao privatnim autom)
  • 18 – loco vožnja (ako je zasebna, odnosno nije uz putni nalog)
  • 23 – dnevnice za vozače kamiona, servisere, izaslane radnike (odnosno za zaposlenike koji rade na terenu)