Minimalana plaća za direktore od 1. siječnja 2021. godine

Isplata otpremnine prilikom odlaska u mirovinu
14. studenoga 2020.
Osnovice za obračun doprinosa za 2021. godinu
16. siječnja 2021.

Dana 21. listopada 2020. godine u NN broj 118/20. Državni zavod za statistiku objavio je prosječnu plaću po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj do kolovoz 2020. godine, a ona je iznosila:

1) Neto 6.724,00 kn

2) Bruto 9.181,00 kn

Sukladno Zakonu o doprinosima NN 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16., 106/18. koji je na snazi od 1. siječnja 2019. godine, mjesečna osnovica za obračun doprinosa direktora ne može biti niža od umnoška prosječne plaće i koeficijenta 0,65.

Izračun: 9.181,00 x 0,65 = 5.967,65 kn

Prema tome, od 1.1.2021. mjesečna osnovica za obračun doprinosa direktora iznosi minimalno: 5.967,65 kn.

Neto plaća ovisi o osobnom odbitku i prirezu, odnosno mjestu stanovanja. U ovom trenutku porezni razredi su 24% i 36%, ali je u pripremi izmjena Zakona odnosno umanjenje poreznih stopa, tako da ne mogu točno izračunati neto plaću, ali ona će otprilike iznositi 4.500,00 kn, a doprinosi i porezi oko 2.400,00 kn.

Navedrna mjesečna osnovica se primjenjuje na plaću za siječanj 2021. godine koja se isplaćuje u veljači 2021. godine.

Direktor nije obavezan isplaćivati (sebi) neto plaću, ali je obavezan plaćati doprinose i poreze, iako se u većini slučaja preporuča i isplata neto plaće.

U slučaju da na godišnjoj razini ne plati propisane doprinose ili plati manje, Porezna uprava će istekom godine donijeti Rješenje po kojem će se isti obračunati (na veću osnovicu) te će biti obavezan u roku 15 dana uplatiti iste, ali ovoga puta ne na teret društva, već iz vlastitih sredstava.