Novosti za 2024. godinu

Oporezivanje INO dohotka
24. veljače 2022.
VI krug porezne reforme – porezne novosti
29. studenoga 2023.

UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE, NN-125, 26.10.2023.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 840,00 € (do 31.12.2023. ista iznosi 700,00 €).

UREDBA O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

DOPRINOSIMA, NN-114, OD 04.10.2023. stupa na snagu 1. prosinca 2023. god.

  1. Mjesečna osnovica doprinosa za mirovinsko osiguranje umanjuje se za 300,00 € ako je mjesečna plaća bruto do 700,00 €.
  2. Mjesečna osnovica doprinosa za mirovinsko osiguranje umanjuje se po koeficijentu 0,5 x bruto ako je mjesečna bruto plaća od 700,01 € do 1.300,00 €. (Primjer: ako je bruto plaća 1.100 €, onda je 0,5×1.100=550,00, znači osnovica za mirovinsko se umanjuje za 550,00 € u ovom primjeru, ali mogući su i drugačiji izračuni – možda će se gledati razlika između 700 i 1.100 pa umanjivati, kak bi rekli: živi bili pa vidjeli).

Ova umanjenja koriste se bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju i bez obzira radi li se od punom ili nepunom radnom vremenu.

Ako osiguranik radi kod dva ili više poslodavaca, koristiti će se olakšica razmjeru udjelu pojedine bruto plaće + Izjava radnika o broju poslodavaca ili podaci s Porezne uprave (ovdje bi mogli biti svašta, ali praksa će biti zanimljiva).

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, NN-114,

04.10.2023.

Od 01.01.2024 osnovni osobni odbitak (dio na koji se ne plaća porez na dohodak po plaći i ostalom dohotku,  npr. obrtnici po godišnjoj Poreznoj prijavi)  iznosi 560,00 € (do tada iznosi 530,90 €), a za uzdržavane članove obitelji i prvo dijete iznosi 280,00 € (do tada iznosi 232,27 €), za drugo dijete iznosi 392,300 € (do tada 331,81 €). Znači ovo ćemo primjenjivati kod plaće za prosinac 2023. koja se isplaćuje u siječnju 2024. godine.

Godišnji porez na dohodak se po nižoj stopi plaća na poreznu osnovicu do 50.400,00 €.

Od 01.01.2024. ukida se prirez (sada smo to i dobili napisano),što znači da je moglo biti jednostavno, ali porezne stope su ostavili lokalnoj samoupravi da odluči uz propisani limit. To znači da bi se teoretski mogao smanjiti porez na dohodak,

  • grad s manje od 30.000 stanovnika (ja bi rekla da nam je tu Jaska) može propisati nižu stopu (koja je do sada bila 20%) od 15 % do 22,4%, te višu stopu (koja je do sada bila 30%) od 25% do 33,60 %
  • grad s više od 30.000 stanovnika može propisati nižu stopu od 15% do 23%, odnosno višu stopu od 25% do 34,5%
  • grad Zagreb može propisati nižu stopu u granicama od 15% do 23,60%, te višu stopu od 25% do 35,40% (znamo da je već Tomašević najavio da će on ići sa najvišim poreznim stopama, ali vidjet ćemo još)

Ovo u nastavku je sve od 01.01.2024:

Poslovni izdaci, pepeljare, rokovnici, kalendari s oznakom „nije za prodaju“ priznaju se kao troškovi do 22,00 € (do sada bilo 21,24 €).

Dugotrajna imovina je imovina čija pojedinačna vrijednost iznosi 665,00 € i ima dulji vijek uporabe od godinu dana (do sada je bilo 3.500,00 kn odnosno 464,53 €).

Porez na dohodak od najma (stanova, kuća, auta…) plaća se po stopi od 12% (do sada bilo 10%+ prirez). Porez na dohodak od kapitala (isplata zadržane dobiti) plaća se po stopi od 12% (do sada bilo 10% + prirez)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, NN-114, 04.10.2023.

Obveznik fiskalizacije (čitaj ugostitelj) kod kojeg je ostvaren primitak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice), uz račun dostavlja Poreznoj upravi podatak o tom primitku putem elektroničke veze.

(članak 1. Izmjena za one koji žele znati više)

Obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije za nabavu proizvoda i usluga do 700,00 € (do sada bilo 5.000,00 kn odnosno 663,61 €).

I dalje vrijedi zakon da je obveznik fiskalizacije dužan položiti gotov novac iznad  blagajničkog maksimuma primljen tokom dana položiti na transakciji račun najkasnije slijedećeg dana.

Blagajnički maksimum još uvijek vrijedi po starom Pravilniku (»Narodne novine«, broj 146/12, 46/17 i 70/20, 1/21), a to je:

  • mikro subjekt i fizičke osobe 10.000,00 kuna – 1.327,23 €
  • mali subjekt 50.000,00 kuna – 6.636,14 €
  • srednji subjekt 80.000,00 kuna – 10.617,82 €

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, NN-114, 04.10.2023.

Fizička osoba obvezna je plaćati porez na dobit ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupan primitak veći od 1.000.000,00 € (do sada bilo 7.500.000,00 kn odnosno 995.421,06 €).

Porezni obveznik koji u prethodnom poreznom razdoblju nije ostvario prihode veće od 1.000.000,00 € može poreznu osnovicu poreza na dobit utvrditi prema novčanom načelu – to nikome ne preporučam jer nema smisla i jako je komplicirano (čitaj: skupo)za obračunavanje.

Otpisivanje potraživanja (zastarjelih, nepovezanih) do 665,00 € (bilo 464,53 €), te nepovezanih fizičkih osoba do 40,00€ (do sada bilo 26,54 €).

Ima još nekih stvari, ali možda ovoga časa ne toliko bitnih.

ZAKON O OZMJENAMA I DOPUNAMA AKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST-NN

114, 04.10.2023. (stupa na snagu od 1. siječnja 2024. god.)

Prag za ulazak u sustav PDV-a po čl, 90. st. 1. Iznosi 40.000,00 € (do sada bilo 300.000,00 kn odnosno 39.816,84 €), kao što je vidljivo nije povećan prag za ulazak kao što smo se pomalo nadali.

Tromjesečni obveznik PDV-a može biti porezni obveznik ako je ukupna isporuka dobara uključujući i PDV u prethodnoj godini manja od 110.000,00 € (do sada bilo 800.000,00 kn odnosno 106.178,25 €).

Porezni obveznici koji u 2023. godini ostvare vrijednost isporuka dobara i usluga uključujući PDV manju od

110.000,00 € mogu se do 15.01.2024. odlučiti za tromjesečno podnošenje PDV obrasca odnosno postati tromjesečni obveznik PDV-a.

Porezni obveznici koji u 2023. godini ostvare vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga iz čl.90.st.5. i 6. Zakona o PDV-u veću od 40.000,00 € (bez PDV-a) obavezni su se od 1. Siječnja 2024. Upisati u registar obveznika PDV-a.

Porezni obveznici koji u 2023. Godini ne ostvare isporuke veće od 40.000,00 € mogu do 15. siječnja 2024.

Godine podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a.

Porezni obveznici koji u 2023. Godini ne ostvare isporuke veće od 40.000,00 € ostaju do isteka roka od tri kalendarske godine porezni obveznici ako su bili upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev.

OSNOVICE ZA DOPRINOSE U 2024. GODINI

Obrtnik – obveznik poreza na dohodak: 1.014,00 €

Direktor:                                                       1.014,00 €

Obrtnik – obveznik poreza na dobit:       1.716,00 €

Ukupni doprinosi za paušalnog obrtnika iznose: 227,76 €.

Za sada toliko, ali imamo već sada dosta novosti, velika povećanja troškova, a još nas očekuju neke promjene do kraja ove godine. Ovim putem Vas obavještavamo da dana 28.11.2023. idemo kolektivno na RRiF seminar poslušati malo o novostima, pa ćemo Vas ponovno obavijestiti o svemu kao i uvijek.