Novosti

13. siječnja 2019.

Izmjene kod izdavanja računa

Prema novom zakonu o računovodstvu, (NN 78/15) računi više ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje računa.
11. siječnja 2019.

POREZNE PROMJENE OD 1. SIJEČNJA 2019.

POREZNE PROMJENE OD 1. SIJEČNJA 2019. U nastavku se navode porezne promjene koje su stupile na snagu 1. siječnja 2019. Doprinosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 106/18) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o […]
27. prosinca 2018.

Nabava osobnih vozila nakon 1.1.2018. godine (PDV i Porez na dobit) u vrijednosti do 400.000,00 kn

Prilikom nabave osobnih automobila za osobni prijevoz u 2018. godini i kod obveznika poreza na dobit i kod obveznika poreza na dohodak uputno je (iako nije obavezno prema Mišljenju Ministarstva financija – Porezne uprave, klasa: 410-10/18-01/01 od 27.3.2018) iskazati odvojeno […]
21. prosinca 2018.

Božićna čestitka

Zbor korištenja godišnje odmora zatvoreni smo od 24.12.2018. do 31.12.2018. godine!
19. prosinca 2018.

Još malo novosti od 1.1.2019.

Još malo novosti od 1.1.2019. Plaća za 12. mjesec 2018. godine – isplata u 1. mjesecu 2019. godine = doprinosi po starom Zakonu, porez na dohodak po novom Zakonu Minimalna plaća od 1.1.2019. – plaća za 1. mjesec 2019. godine […]
13. prosinca 2018.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Dana 15. prosinca 2017. godine, Nar. nov., br. 130/2017. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u kojem se u članku 2. navodi da se mijenja članak 26. isto Zakona, te […]
11. prosinca 2018.

Primjer 1 – Direktorica društva na porodiljnom/roditeljskom dopustu – Što sa doprinosima od 1.1.2019. godine?

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima NN 106/2018. od 30.11.2018. u članku 42. propisano je da doprinosi za istu miruju. Članak 42. U članku 219. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »(2) Članu uprave trgovačkog […]
5. prosinca 2018.

Porezna reforma

Dana 30. studenog 2018. godine u Narodnim novinama broj 106. objavljeni su novi zakoni, propisi koji većinom stupaju na snagu od 1.1.2019. godine, ali nešto od toga se primjenjuje već i u 2018. godini, dok ćemo za smanjene stope PDV-a […]
13. studenoga 2018.

Izmjena poreza na dohodak

U Pravilniku o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 10/17 i 128/17), u članku 7. stavku 2. R.br. 5. riječi: „božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.“ zamjenjuju se riječima: „nagrade za radne rezultate, božićnica, naknada za godišnji odmor i […]
12. studenoga 2018.

Povećanje neoporezivog dijela od 1.12.2018.

Na sjednici Vlade Zdravko Marić, ministar financija najavio je da će od 1.12.2018. godine na snagu stupiti odredba prema kojoj će se neoporezivi dio za božićnice, regres i ostale nagrade i naknade radnicima povećati s 2.500,00 kuna na 7.500,00 kuna. […]