Novosti

19. prosinca 2018.

Još malo novosti od 1.1.2019.

Još malo novosti od 1.1.2019. Plaća za 12. mjesec 2018. godine – isplata u 1. mjesecu 2019. godine = doprinosi po starom Zakonu, porez na dohodak po novom Zakonu Minimalna plaća od 1.1.2019. – plaća za 1. mjesec 2019. godine […]
13. prosinca 2018.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Dana 15. prosinca 2017. godine, Nar. nov., br. 130/2017. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u kojem se u članku 2. navodi da se mijenja članak 26. isto Zakona, te […]
11. prosinca 2018.

Primjer 1 – Direktorica društva na porodiljnom/roditeljskom dopustu – Što sa doprinosima od 1.1.2019. godine?

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima NN 106/2018. od 30.11.2018. u članku 42. propisano je da doprinosi za istu miruju. Članak 42. U članku 219. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »(2) Članu uprave trgovačkog […]
5. prosinca 2018.

Porezna reforma

Dana 30. studenog 2018. godine u Narodnim novinama broj 106. objavljeni su novi zakoni, propisi koji većinom stupaju na snagu od 1.1.2019. godine, ali nešto od toga se primjenjuje već i u 2018. godini, dok ćemo za smanjene stope PDV-a […]
13. studenoga 2018.

Izmjena poreza na dohodak

U Pravilniku o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 10/17 i 128/17), u članku 7. stavku 2. R.br. 5. riječi: „božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.“ zamjenjuju se riječima: „nagrade za radne rezultate, božićnica, naknada za godišnji odmor i […]
12. studenoga 2018.

Povećanje neoporezivog dijela od 1.12.2018.

Na sjednici Vlade Zdravko Marić, ministar financija najavio je da će od 1.12.2018. godine na snagu stupiti odredba prema kojoj će se neoporezivi dio za božićnice, regres i ostale nagrade i naknade radnicima povećati s 2.500,00 kuna na 7.500,00 kuna. […]
17. listopada 2018.

Zakonska zatezna kamata na poreze i druga javna davanja u 2018. godini

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18.) i Općeg poreznog Zakona (Nar. nov., br. 11/16.) zakonska zatezna kamata na zakašnjelo plaćanje poreza i drugih javnih davanja obračunava se za 2018. godinu po stopi […]
12. listopada 2018.

Sekcija računovođa HOK-a uspjela u naporima – UKIDA SE OBVEZA LICENCIRANJA RAČUNOVOĐA

Ministarstvo financija zauzelo je konačni stav i donijelo odluku o ukidanju odrebe iz čl. 7. st. 4. Zakona o računovodstvu čime se napokon ukida predstojeća obveza licenciranja računovodstvenih servisa Time je napokon skinuto veliko breme s leđa računovođa koji su […]
4. listopada 2018.

Čuvanje knjigovodstvenih isprava

Sukladno čl. 10. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., 134/15. i 120/16.) knjigovodstvene isprave čuvaju se: isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi – TRAJNO isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik […]
4. listopada 2018.

Obvezni elementi računa

Obvezni elementi računa propisani su slijedećim Zakonima: Zakon o Porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14. i 115/16.) Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12. i 115/16.) Zakon o trgovačkim društvima (Nar. […]