Obrazac JOPPD

Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO
1. listopada 2013.
PDV od 1.1.2014.
1. siječnja 2014.

Od 1. siječnja 2014. izvješća o isplaćenim plaćama te o svim oporezivim i neoporezivim primitcima podnosit će se na jedinstvenom obrascu JOPPD – Jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa.

JOPPD je obrazac koji će zamijeniti slijedeće obrasce:

  • ID
  • IDD
  • IDD-14
  • IP
  • R-Sm
  • ID-1

Za razliku od navedenih obrazaca koji se ukidaju a podnosili su se jednom mjesečno ili godišnje, JOPPD će obveznici podnositi dnevno, osim nekih iznimaka.