Obrazac PPO (novo od 01.01.2015)

Evidencije o radnicima
27. travnja 2015.
Dodatni doprinosi za zdravstveno osiguranje za direktora u trgovačkom društvu
14. svibnja 2015.

Od 1. siječnja 2015. godine obrazac PPO (prijava o tuzemnim isporukama s prijenosom porezne obveze) je potrebno predavati na Poreznu upravu najkasnije do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku tromjesečja, odnosno rokovi za predaju obrazaca za 2015. godinu su slijedeći:

  • PPO za razdoblje od 01-03/2015 – predaja do 20.04.2015.
  • PPO za razdoblje od 04-06/2015 – predaja do 20.07.2015.
  • PPO za razdoblje od 07-09/2015 – predaja do 20.10.2015.
  • PPO za razdoblje od 10-12/2015 – predaja od 20.01.2016.

Obrazac podnose samo porezni obveznici koji obavljaju isporuke iz čl. 75. st. 3. Zakona.

Isto je propisano čl. 179. st. 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13-ispravak, 160/13., 35/14., 157/14.)