Obrtnici – kamate od banaka po viđenju

Dohodak od zajedničke djelatnosti
8. siječnja 2016.
Financijski izvještaji za neprofitne udruge za 2015.
15. siječnja 2016.

Od 1.1.2015. brisana je odredba iz čl. 9. st. 1. t. 1. Zakona kojim se kamate po viđenju nisu smatrale dohotkom, te se po novom iste knjiže u POSLOVNE PRIMITKE.