Obveze paušalnog obrta u slučaju prelaska praga vrijednosti isporuka od 300.000 kn

Minimalna plaća za direktore od 1. siječnja 2022. godine
16. studenoga 2021.
Prag za prelazak oporezivanja porezom na dobit
26. studenoga 2021.

U slučaju da bi u 2022. godini paušalni porezni obveznik prešao prag vrijednost isporuka (u obzir se računaju izdani računi, a ne primici) od 300.000 kn obavezan je preko P-PDV obrasca u roku 15 dana obavijestiti poreznu upravu i od 1. idućeg mjeseca postaje obveznik PDV-a i redovan obrt odnosno obrt koji vodi poslovne knjige. Osim toga odabire biti mjesečni odnosno tromjesečni obveznik PDV-a.

Razlika između paušalnog obrta i obrta koji vodi poslovne knjige:

  1. PAUŠALNI OBRT – plaća paušalni porez na dohodak ovisno o visini primitaka (5 poreznih razreda), doprinosi za obavezna osiguranja su niži nego kod redovnog obrta, ovog časa još nemamo osnovicu za 2022. godinu;
  2. REDOVAN OBRT – vodi poslovne knjige, podnosi Prijavu poreza na dohodak, plaća porez na dohodak na razliku između primitaka i izdataka, za doprinose se zadužuje sam preko JOPPD obrasca koji se podnosi Poreznoj upravi na dan plaćanja doprinosa odnosno najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Primjer:

Ako u svibnju 2022., računajući isporuke dobara i usluga (IZDANI RAČUNI)
obavljene od 1. siječnja 2022. do nekog datuma u svibnju, vrijednost isporuka premaši 300.00,00 kn, porezni obveznik po sili zakona od 1. lipnja 2022. postaje obveznik PDV-a i dužan je o tome obavijestiti Poreznu upravu podnošenjem obrasca P-PDV u roku od 15 dana, te odabire mjesečno ili tromjesečno podnošenje PDV obrazaca, osim ako je upisan u VIES bazu pa je obveznik mjesečne izrade i podnošenja PDV obrazaca. PDV obrazac se podnosi Poreznoj upravi do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, a rok uplate obveze za PDV je do zadnjeg dana u mjesecu u kojem se obrazac podnosi.

U ovom slučaju se istekom godine vezano za porez na dohodak predaje slijedeće:

  1. PO SD obrazac za period od siječanj do svibanj 2022. godine, rok predaje 15.01.2023.
  2. Prijava poreza na dohodak od lipnja do prosinca 2022. godine, rok predaje 28.02.2023.