Od 1. rujna 2014. na zaštićeni račun (35…) isplaćuju se….

Ukinuto retroaktivno oporezivanje zadržanih dobitaka!
6. kolovoza 2014.
Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a te ispravak pretporeza
26. kolovoza 2014.

Temeljem čl. 59. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona dopunjen je čl. 172. Ovršnog zakona koji uređuje primanja koja su izuzeta od ovrhe.

Tako su od 1. rujna 2014. od ovrhe izuzeta i sljedeća primanja:

  • utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke
  • naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada
  • dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada
  • naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda
  • potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada