Porezne izmjene u 2015. i 2016. godini

Konačni obračun poreza i prireza na dohodak
26. studenoga 2014.
Izmjena Odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu
19. prosinca 2014.

Izmjene od 1. siječnja 2015. godine

1. Povećanje neoporezivog dijela dohotka i promjena poreznih razreda. Osobni odbitak se povećava sa 2.200,00 kn na 2.600,00 kn mjesečno.

Povećanje neoporezivog dijela dohotka i promjena poreznih razreda

Osobni odbitak umirovljenika povećava se sa 3.400,00 kn na 3.800,00 kn mjesečno.

Povećava se i iznos do kojeg se osoba može smatrati uzdržavanim članom – primici do 13.000,00 kn godišnje.

2. Kamate kao izvor dohotka od kapitala

Oporezive kamate sa poreznom stopom 12% su:

 • primici od kamata na kunsku, deviznu, oročenu štednju
 • primici od kamata po vrijednosnim papirima
 • primici od kamata po danim zajmovima
 • primici ostvareni na temelju podjele prihoda investicijskog fonda u obliku kamata, ako se ne oporezuju kao udjeli u dobiti na temelju podjele dobiti ili prihoda investicijskog fonda.

Izmjene od 1. siječnja 2016. godine

 1. Oporezivanje kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine – (primjena 1.1.2016. za imovinu stečenu od 1.1.2016.)
  Dohotkom od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka smatra se razlika između ugovorene prodajne cijene odnosno primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti financijske imovine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti. Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih unutar roka od 3 godine.
 2. Porezna uprava ima obvezu izdavanja Privremenog poreznog rješenja do 30. lipnja tekuće za prethodnu godinu, prigovor je obvezan obveznik uputiti do 31. srpnja ukoliko smatra da podaci nisu točni ili su nepotpuni.
 3. Ukida se olakšica za dividende i udjele u dobiti do ukupno 12.000,00 kuna godišnje – (primjena: u poreznoj prijavi za 2015. koja se podnosi u 2016.)
 4. Državne potpore, pomoći i poticaji: razlika u iskazivanju primitaka za nabavu dugotrajne imovine – sučeljavanje primitaka i izdataka.
 5. Ukidaju se rješenja za porezne obveznike koji dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuju temeljem poslovnih knjiga te se propisuje da se mjesečni predujam utvrđuje i plaća na temelju podataka u podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak.