Poticaji zapošljavanja od 01.01.2015.

Neprofitne organizacije – Predaja financijskih izvještaja za 2014. godinu
24. veljače 2015.
Članarina za Hrvatsku gospodarsku komoru za j.d.o.o.
12. ožujka 2015.

Poslodavac koji zaposli osobe mlađe od 30 godina na ugovor o radu na neodređeno vrijeme, oslobađa se obveze doprinosa na plaću (17,2%) na rok od 5 godina sukladno izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima objavljene u NN 143/14, a koji se primjenjuje od 1. siječnja 2015.

Pritom nije bitno da li osoba već ima evidentiran staž, također se odnosi na posloprimce s kojima je do sada bio sklopljen ugovor na određeno vrijeme ili je korišteno oslobođenje od plaćanja doprinosa prema Zakonu o doprinosima ili Zakonu o poticanju zapošljavanja.