Prijava prometa nekretnina

Olakšica za poslodavca koji zaposli radnika mlađeg od 30 godina
13. siječnja 2015.
Postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama
13. siječnja 2015.

Sukladno čl. 17. st. 2. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., Odluka USRH-26/00., 153/02., 22/11., 143/14.) svi isporučitelji koji na isporuku nekretnine obračunavaju PDV obvezni su u roku od 30 dana od dana isporuke prijaviti isporuku te nekretnine nadležnoj ispostavi PU prema sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu isporučitelja.

U Nar. nov. , br. 157/14., objavljen je Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina koji propisuje sadržaj obrasca prijave:

Pogledaj pravilnik