Registar stvarnih vlasnika

Nagrade radnicima na redovan ili zaštićeni račun?
26. ožujka 2019.
Upute za upis u Registar stvarnih vlasnika
15. srpnja 2019.

Na temelju Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika objavljenog u Narodnim novinama broj 53/19. od 24.05.2019. godine. koji je izašao na temelju članka 32. stavka 8. i članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, nar. nov., br. 108/17. i 39/19. uvodi se obveza unosa podataka o stvarnim vlasnicima:
društva s ograničenom odgovornošću, jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću, komanditnog društva, javnog trgovačkog društva, gospodarskog interesnog udruženja, podružnice stranog trgovačkog društva i ustanove.

Pravni subjekt ili upravitelj trusta dužan je upisati u Registar odgovarajuće podatke iz članaka 4. do 9. ovoga Pravilnika, na jedan od sljedećih načina:

  1. korištenjem web aplikacije uz certifikat ili
  2. preko poslovnice Agencije korištenjem Obrasca iz članka 17. ovoga Pravilnika.

Člankom 14. Pravilnika propisani su rokovi kako slijedi:

(1) Pravni subjekt i upravitelj trusta dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar na način propisan ovim Pravilnikom u vremenskom razdoblju od 3. lipnja 2019. do 31. prosinca 2019.

(2) Pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar na način propisan ovim Pravilnikom najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta.

Izvor