Rokovi za podnošenje godišnjih poreznih prijava u 2014.

Novi rok prijave na mirovinsko osiguranje – 24 sata
1. siječnja 2014.
Promjena stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%
27. ožujka 2014.

15.01. PO-SD obrtnici paušalisti – Porezni obveznik je obrtnik koji ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, u skladu s propisima o obrtu, a koji ispunjava sve ove uvjete:

  1. ukupni primici u prethodnoj godini nisu viši od 149.500,00 kn
  2. nije obveznik PDV-a
  3. nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona
  4. ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva ili trgovine

31.01. DOH-Z prijava poreza na dohodak od zajedničke djelatnosti

28.02. DOH porezna prijava za obrtnike, samostalne djelatnike i fizičke osobe koje dohodak ostvaruju od nesamostalnog rada

28.02. PDV-K – obrtnici i trgovačka društva (obveznici Poreza na dodanu vrijednost)

30.04. PRIJAVA POREZA NA DOBIT – poduzeća i obrtnici u susutavu poreza na dobit sa kompletnom popratnom dokumentacijom


31.03. Godišnji financijski izvještaj za statističke potrebe (FINA)

30.06. Godišnji financijski izvještaj za javnu objavu (FINA)