benificirani radni staž

13. listopada 2015.

Beneficirani radni staž za vozače teškog teretnog vozila

Sukladno Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Nar. nov., br. 71/99., 46/07., 41/08. i 61/11.) po čl. 4. odj. XV. st. 3. toč. 1. radnici koji rade na radnom mjestu vozača teškog teretnog vozila dopuštene mase jednake ili veće […]