Članarina

2. srpnja 2015.

Oslobođenje plaćanja članarine HGK za j.d.o.o.

Članarine HGK oslobođena su j.d.o.o. sukladno čl. 1. Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore objavljeno je u Nar. nov., br. 68/2015. od 1.7.2015. do 31.12.2015.
12. ožujka 2015.

Članarina za Hrvatsku gospodarsku komoru za j.d.o.o.

HR8510010051700052620 HR67 OIB – posebna oznaka – MJGG (Posebna oznaka: 002 – mali poduzetnik; 003 – srednji poduzetnik; 004 – veliki poduzetnik, 005 – j.d.o.o.)