e-prijava

1. siječnja 2014.

Novi rok prijave na mirovinsko osiguranje – 24 sata

Sa 1. siječnjem 2014. stupio je na snagu novi Zakon o mirovinskom osiguranju. Novi rok za podnošenje je 24 sata (čl. 112. ZOMO-a) s tim da su obveznici doprinosa (pravne i fizičke osobe) dužni uspostavljati prijave u elektroničkom obliku ako […]