GFI

17. ožujka 2015.

Odluke i evidencije uz Godišnje financijske izvještaje iza 2014. godinu

Evidencija o isplaćenim udjelima u dobiti Odluka o darovanju (do 2% proš.prih) Odluka o isplati akontacije dobiti Odluka o isplati božićnice Odluka o isplati dara djeci Odluka o isplati dara u naravi Odluka o isplati premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje […]
3. ožujka 2014.

Rokovi za podnošenje godišnjih poreznih prijava u 2014.

15.01. PO-SD obrtnici paušalisti – Porezni obveznik je obrtnik koji ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, u skladu s propisima o obrtu, a koji ispunjava sve ove uvjete: ukupni primici u prethodnoj godini nisu viši od 149.500,00 kn nije […]