građevinski radovi

1. srpnja 2013.

Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., dalje: Zakon o PDV-u) uvodi od 1. srpnja 2013. nova pravila u oporezivanju pri izgradnji, popravku i rekonstrukciji građevina.