Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

30. prosinca 2014.

Mirovinsko osiguranje – novosti – od 1. siječnja 2015. promjena roka za dostavu prijave o početku osiguranja

Obveznik (poslodavac) dužan je Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti prijavu o početku osiguranja najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN, 151/2014), koja stupa […]