HZZO

1. listopada 2013.

Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO

Cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZOa od 1.10.2013. je jedinstvena za sve građane i iznosi 70 kn mjesečno. Osiguranici koji već imaju ugovorenu policu uplaćivat će mjesečni obrok na isti račun i isti poziv na broj kao i do sada.