ID obrazac

1. siječnja 2014.

Obrazac JOPPD

Od 1. siječnja 2014. izvješća o isplaćenim plaćama te o svim oporezivim i neoporezivim primitcima podnosit će se na jedinstvenom obrascu JOPPD – Jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa. JOPPD je obrazac koji će zamijeniti slijedeće obrasce: ID IDD IDD-14 […]