IP obrazac

12. siječnja 2015.

Poslodavci nisu obvezni dostavljati poreznoj upravi obrazac IP ni ID-1 za 2014.

Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak prema čl. 65. stavak 12. poslodavci su obvezni do 31. siječnja sastaviti Obrazac IP – Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu u 2014. godini, uručiti radnicima a NE I POREZNOJ UPRAVI. Osim […]
1. siječnja 2014.

Obrazac JOPPD

Od 1. siječnja 2014. izvješća o isplaćenim plaćama te o svim oporezivim i neoporezivim primitcima podnosit će se na jedinstvenom obrascu JOPPD – Jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa. JOPPD je obrazac koji će zamijeniti slijedeće obrasce: ID IDD IDD-14 […]