jedinica lokalne samouprave

23. prosinca 2014.

Izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

Na temelju članka 30., 30.a Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« 117/93; 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08. i 25/12.) te članka 34. Statuta Grada Karlovca (»Glasnik Grada Karlovca« br. […]