JOPPD obrazac

26. studenoga 2014.

Konačni obračun poreza i prireza na dohodak

Sukladno čl. 38. Zakona o porezu na dohodak i čl. 68. Pravilnika o porezu na dohodak prilikom obračuna plaće za mjesec studeni koja se isplaćuje u prosincu, porezni obveznik je obvezan sastaviti konačni obračun poreza i prireza na dohodak, te […]
1. siječnja 2014.

Obrazac JOPPD

Od 1. siječnja 2014. izvješća o isplaćenim plaćama te o svim oporezivim i neoporezivim primitcima podnosit će se na jedinstvenom obrascu JOPPD – Jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa. JOPPD je obrazac koji će zamijeniti slijedeće obrasce: ID IDD IDD-14 […]