nenaplaćena potraživanja

18. rujna 2015.

OPZ-STAT-1 (prva predaja obrasca za 2015. godinu do 20.02.2016)

Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov. br., 78/2015) propisan je novi obrazac OPZ-STAT-1 koji će se elektronski predavati u Poreznu upravu sa slijedećim rokovima: do 20. svibnja tekuće godine za sve dospjele, a […]