neprofitne organizacije

24. rujna 2015.

Rok za usklađenje statuta udruga 01.10.2015. sukladno Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/14.)

Sukladno čl. 55. Zakona o udrugama (Nar. nov., br. 74/14.) koja obvezuje udruge na usklađivanje statuta s novim Zakonom u roku od godine dana od stupanja na snagu novog Zakona o udrugama i o tome su dužni podnijeti zahtjev za […]
24. ožujka 2015.

Tromjesečni financijski izvještaj za neprofitne organizacije za razdoblje siječanj-ožujak 2015.

Neprofitna organizacija (obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva) i neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz članka 9. stavka 2. Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a nije donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, sastavlja financijske izvještaje za razdoblja: […]
24. veljače 2015.

Neprofitne organizacije – Predaja financijskih izvještaja za 2014. godinu

Neprofitne organizacije koje vode dvostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva moraju predati godišnje financijske izvještaje za 2014. Rok za predaju istih je 02.03.2015. Financijski izvještaji za 2014. predaju se samo na Finu, a ne predaju se Državnom uredu za reviziju […]
10. siječnja 2015.

Udruge…

Sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija čl. 71. st. 1 udruga koja ima vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manju od 230.000,00 kuna na razini godine i godišnje prihode uzastopno u prethodne tri godine manje od 230.000,00 kuna na […]
10. siječnja 2015.

Obavijest za neprofitne organizacije: Novi obrazac BIL-NPF i PR-RAS-NPF za 2014. godinu

Obrazac BIL-NPF i PR-RAS-NPF, kojega su neprofitne organizacije dužne dostaviti u Finu za 2014. godinu, izmijenjen je u odnosu na obrazac iz prethodne godine, prema nalogu Ministarstva financija. Novi obrazac BIL-NPF i PR-RAS-NPF. Nove obrasce(verzija 3.0.1.) možete preuzeti na stranicama […]