odluke

17. ožujka 2015.

Odluke i evidencije uz Godišnje financijske izvještaje iza 2014. godinu

Evidencija o isplaćenim udjelima u dobiti Odluka o darovanju (do 2% proš.prih) Odluka o isplati akontacije dobiti Odluka o isplati božićnice Odluka o isplati dara djeci Odluka o isplati dara u naravi Odluka o isplati premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje […]