porez na dobit

2. srpnja 2015.

Novi obrazac o dospjelim na nenaplaćenim potraživanjima (OPZ-STAT-1)

Sukladno Pravilniku o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (za kojeg čekamo objavu u Narodnim novinama) poslodavci, obveznici PDV-a će morati ubuduće tromjesečno izvještavati (elektronski) Poreznu upravu o nenaplaćenim dospjelim potraživanjima. Isto se odnosi i na obveznike […]
6. kolovoza 2014.

Ukinuto retroaktivno oporezivanje zadržanih dobitaka!

11.07.2014. ukinuto je plaćanje poreza i prireza prilikom isplate zadržanog dobitka. Retroaktivno oporezivanje koje je stupilo na snagu 19.10.2013. Odlukom je prestalo važiti. Drugim riječima, prilikom isplate zadržanog dobitka za godine od 2005. do 2011. ne plaća se porez odnosno […]