porez na dohodak

2. srpnja 2015.

Novi obrazac o dospjelim na nenaplaćenim potraživanjima (OPZ-STAT-1)

Sukladno Pravilniku o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (za kojeg čekamo objavu u Narodnim novinama) poslodavci, obveznici PDV-a će morati ubuduće tromjesečno izvještavati (elektronski) Poreznu upravu o nenaplaćenim dospjelim potraživanjima. Isto se odnosi i na obveznike […]
9. veljače 2015.

Prijava porez na dohodak za 2014 – DOHODAK OD KAPITALA

Kroz prijavu poreza na dohodak je još ove godine (DOH za 2014) moguće prijaviti dohodak od kapitala (neoporezivo do 12.000 kn), dakle porez i prirez plaćen prilikom isplate dividende, isplata zadržane dobiti, isplata akontacije dobiti, ali pritom treba imati u […]