porezna nagodba

2. srpnja 2015.

Novi obrazac o dospjelim na nenaplaćenim potraživanjima (OPZ-STAT-1)

Sukladno Pravilniku o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (za kojeg čekamo objavu u Narodnim novinama) poslodavci, obveznici PDV-a će morati ubuduće tromjesečno izvještavati (elektronski) Poreznu upravu o nenaplaćenim dospjelim potraživanjima. Isto se odnosi i na obveznike […]