Porezna obveza

13. siječnja 2015.

Postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama

Sukladno čl. 125. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov, br. 73/13., 148/13., Rješenje USRH 99/13., 153/13., 143/14.) tuzemnim poreznim obveznicima omogućena je primjena postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama pod uvjetom da isporuke u prethodnoj kalendarskoj godini nisu bile […]