porezna prijava

9. veljače 2015.

Prijava porez na dohodak za 2014 – DOHODAK OD KAPITALA

Kroz prijavu poreza na dohodak je još ove godine (DOH za 2014) moguće prijaviti dohodak od kapitala (neoporezivo do 12.000 kn), dakle porez i prirez plaćen prilikom isplate dividende, isplata zadržane dobiti, isplata akontacije dobiti, ali pritom treba imati u […]
26. studenoga 2014.

Konačni obračun poreza i prireza na dohodak

Sukladno čl. 38. Zakona o porezu na dohodak i čl. 68. Pravilnika o porezu na dohodak prilikom obračuna plaće za mjesec studeni koja se isplaćuje u prosincu, porezni obveznik je obvezan sastaviti konačni obračun poreza i prireza na dohodak, te […]