Porezna uprava

2. listopada 2015.

Ugovor o ustupu s Poreznom upravom

Sudionici u navedenom ugovoru su: CENDENT (dosadašnji vjerovnik, potražuje od Porezne uprave po osnovi PDV-a) CESIONAR (novi vjerovnik, ima potraživanje od cesusa temeljem sklopljenog ugovora o ustupu-cesiji) CESUS ( dužnik, Porezna uprava) Ugovor se zaključuje između cedenta i cesionara (dužnik […]
2. listopada 2015.

Upravni ugovor – radi namirenja poreznog duga (novi porezni propis)

Sukladno izmjenama i dopunama Općeg poreznog Zakona (Nar. nov., br. 26/15.) od 1.8.2015. poslovni subjekt (građani, obrtnici, pravne i fizičke osobe) može sklopiti upravni ugovor radi namirenja dospjelog poreznog duga (djelomično ili u cijelosti) na više mjesečnih obroka (do 24 […]
18. rujna 2015.

OPZ-STAT-1 (prva predaja obrasca za 2015. godinu do 20.02.2016)

Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov. br., 78/2015) propisan je novi obrazac OPZ-STAT-1 koji će se elektronski predavati u Poreznu upravu sa slijedećim rokovima: do 20. svibnja tekuće godine za sve dospjele, a […]
17. ožujka 2015.

PPO za razdoblje 01-07/2014.

Podsjećamo da je do 28.02.2015. bilo potrebno predati u Poreznu upravu obrazac PPO za razdoblje 01.07.2014. do 31.12.2014. U obrazac se upisuju podaci o poreznim obveznicima (OIB, i mjesecima u kojima je, u navedenom poreznom razdoblju, iskazan tuzemni prijenos porezne […]
12. siječnja 2015.

Poslodavci nisu obvezni dostavljati poreznoj upravi obrazac IP ni ID-1 za 2014.

Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak prema čl. 65. stavak 12. poslodavci su obvezni do 31. siječnja sastaviti Obrazac IP – Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu u 2014. godini, uručiti radnicima a NE I POREZNOJ UPRAVI. Osim […]
7. studenoga 2014.

Prijedlog izmjena Zakona o PDV-u

Porezni obveznici čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kn(bez PDV-a) mogu primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. To znači slijedeće: Plaća se PDV po naplaćenom računu; Prizna se pretporez tek kada […]
6. kolovoza 2014.

Ukinuto retroaktivno oporezivanje zadržanih dobitaka!

11.07.2014. ukinuto je plaćanje poreza i prireza prilikom isplate zadržanog dobitka. Retroaktivno oporezivanje koje je stupilo na snagu 19.10.2013. Odlukom je prestalo važiti. Drugim riječima, prilikom isplate zadržanog dobitka za godine od 2005. do 2011. ne plaća se porez odnosno […]