Poticaji za zapošljavanje

28. veljače 2015.

Poticaji zapošljavanja od 01.01.2015.

Poslodavac koji zaposli osobe mlađe od 30 godina na ugovor o radu na neodređeno vrijeme, oslobađa se obveze doprinosa na plaću (17,2%) na rok od 5 godina sukladno izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima objavljene u NN 143/14, a koji […]