povećanje stope PDV-a

1. siječnja 2014.

PDV od 1.1.2014.

Novosti u oporezivanju PDV-om od 1.1.2014. prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 148/13 i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 160/13): Povećanje stope PDV-a sa 10% na 13%