Pravilnik o PDV-u

26. kolovoza 2014.

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a te ispravak pretporeza

Porezni obveznik može biti mali porezni obveznik ili obveznik poreza na dodanu vrijednost. Mali porezni obveznik – porezni obveznik koji nije u sustavu PDV-a. Mali porezni obveznik ako prijeđe prag stjecanja za stjecanje dobara iz DČ ili ako pruža/prima usluge […]
1. siječnja 2014.

PDV od 1.1.2014.

Novosti u oporezivanju PDV-om od 1.1.2014. prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 148/13 i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 160/13): Povećanje stope PDV-a sa 10% na 13%