pravilnik o sadržaju obračuna plaće

28. rujna 2015.

Nova isplatna lista od 01.10.2015.

Taman kada smo se „naviknuli“ na nove isplatne liste, koje istina nisu bile baš najpreglednije (od ljeta 2015. godine), netko je zaključio da nisu baš najbolje, pa nam već od 01.10.2015. stižu nove sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika […]
29. lipnja 2015.

Novosti na plaćama od 01.07.2015.

Sukladno Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade i otpremnine objavljenom u Nar. nov., br. 32/15. od 01.07.2015. koji stupa na snagu a radi se o isplatama koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio […]