prijava o tuzemnim isporukama s prijenosom porezne obveze

28. travnja 2015.

Obrazac PPO (novo od 01.01.2015)

Od 1. siječnja 2015. godine obrazac PPO (prijava o tuzemnim isporukama s prijenosom porezne obveze) je potrebno predavati na Poreznu upravu najkasnije do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku tromjesečja, odnosno rokovi za predaju obrazaca za 2015. godinu […]