prijenos porezne obveze

24. rujna 2015.

Prijenos porezne obveze – Da li vrijede odredbe o prijenosu porezne obveze u tuzemstvu za soboslikarske i ličilačke usluge?

Prijenos porezne obveze se primjenjuje kod soboslikarskih i ličilačkih usluga ako je primatelj navedenih usluga upisan u registar obveznika PDV-a pa na njega može prijeći porezna obveza. (Izvor)
28. travnja 2015.

Obrazac PPO (novo od 01.01.2015)

Od 1. siječnja 2015. godine obrazac PPO (prijava o tuzemnim isporukama s prijenosom porezne obveze) je potrebno predavati na Poreznu upravu najkasnije do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku tromjesečja, odnosno rokovi za predaju obrazaca za 2015. godinu […]
2. listopada 2014.

Obveza podnošenja PPO Obrasca

Na temelju Općeg poreznog zakona pravne i fizičke osobe upisane u sustav PDV-a imaju obvezu podnošenja PPO obrasca od dana ulaska RH i EU odnosno od 1. srpnja 2013. godine. Obrazac je potrebno ispunjavati sa nulama ukoliko poduzetnik nije obavljao […]
1. srpnja 2013.

Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., dalje: Zakon o PDV-u) uvodi od 1. srpnja 2013. nova pravila u oporezivanju pri izgradnji, popravku i rekonstrukciji građevina.