radna knjižica

1. srpnja 2013.

Upute o postupanju s radnom knjižicom nakon 1. srpnja 2013.

Člankom 299. Zakona o radu (NN, broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13. – dalje ZR) propisano je da s danom pristupanja RH Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 291. ZR-a koji uređuju radnu knjižicu i postupanje poslodavca s radnom knjižicom.