stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

19. prosinca 2014.

Izmjena Odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu

Izmjenom Odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (Nar. nov., br. 134/14) povećana je visina novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski […]
24. studenoga 2014.

Izmjena i dopuna odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu

Odlukom o izmjeni i dopuni odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Nar. nov., br. 134/2014 od 17.11.2014., objavljena je izmjena koja […]