upravni ugovor

2. listopada 2015.

Upravni ugovor – radi namirenja poreznog duga (novi porezni propis)

Sukladno izmjenama i dopunama Općeg poreznog Zakona (Nar. nov., br. 26/15.) od 1.8.2015. poslovni subjekt (građani, obrtnici, pravne i fizičke osobe) može sklopiti upravni ugovor radi namirenja dospjelog poreznog duga (djelomično ili u cijelosti) na više mjesečnih obroka (do 24 […]