vrijeme terenskog rada

27. travnja 2015.

Evidencije o radnicima

Novim Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima propisan je sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima (Nar. nov., br. 32/15.) U evidenciju radnog vremena uvode se, uz sve ostale do sada tražene podatke, još tri nova obvezna […]