Zakon o udrugama

24. rujna 2015.

Rok za usklađenje statuta udruga 01.10.2015. sukladno Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/14.)

Sukladno čl. 55. Zakona o udrugama (Nar. nov., br. 74/14.) koja obvezuje udruge na usklađivanje statuta s novim Zakonom u roku od godine dana od stupanja na snagu novog Zakona o udrugama i o tome su dužni podnijeti zahtjev za […]