Ukida se obveza energetskog certificiranja pružateljima usluga smještaja

Smanjenje mjesečnog predujma za plaćanje turističke članarine za 2016.
7. travnja 2016.
Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije
1. srpnja 2016.

Od 19. ožujka 2016. ukinuta je odredba o obveznom certificiranju objekata koji se iznajmljuju za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja. Za zgrade kao što su stanovi, apartmani i kuće za odmor, u kojima se pruža usluga smještaja od 19. ožujka 2016. certificiranje nije obvezno.

Podsjećamo, vlasnici zgrada, odnosno njezinih posebnih dijelova, kao što su iznajmljivači, zakupodavci te leasing društva, obvezni su:

  • prije iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat,
  • energetski certifikat predočiti mogućem najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga,
  • najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga nakon sklapanja ugovora predati energetski certifikat (izvornik ili fotokopiju),
  • u oglasu za iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.

Navedeno proizlazi iz Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Nar. nov., broj 48/14., 150/14., 133/15. i 22/16.).

Izvor: RRiF