Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a te ispravak pretporeza

Od 1. rujna 2014. na zaštićeni račun (35…) isplaćuju se….
25. kolovoza 2014.
Novi element računa koji se izdaju fizičkim osobama
2. listopada 2014.

Porezni obveznik može biti mali porezni obveznik ili obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Mali porezni obveznik – porezni obveznik koji nije u sustavu PDV-a. Mali porezni obveznik ako prijeđe prag stjecanja za stjecanje dobara iz DČ ili ako pruža/prima usluge u/iz DČ obvezan je zatražiti od Porezne uprave PDV identifikacijski broj, to ne znači ujedno i ulazak u sustav (registar) PDV-a kao obveznik PDV-a za isporuke u HR.

Zahtjev za dodjelu PDV identifikacijskog broja podnosi se na obrascu P-PDV ispunjavanjem: 1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA i 4. DODJELA PDV IDENTIFIKACIJSKOG BROJA TUZEMNOM POREZNOM OBVEZNIKU.

Tek ulaskom u sustav PDV-a (dobrovoljno ili po sili zakona) mali porezni obveznik postaje obveznik poreza na dodanu vrijednost, tada mali porezni obveznik prestaje biti mali porezni obveznik i postaje obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Za ulazak u sustav (registar) obveznika PDV-a prag prometa nije se promijenio u odnosu na prethodnu godinu i dalje je 230.000,00 kn bez PDV-a za mjesečne obveznike PDV-a i 800.000,00 kn s PDV-om za tromjesečne obveznike PDV-a. No, ima bitnih razlika u odnosu na prošlu godinu.

Prag prometa je 230.000,00 kn, matematički se ne preračunava na godišnju razinu-NOVO.
Prema tome, za obrtnike koji su sezonski obavljali djelatnost, uzimaju se u obzir ukupne isporuke samo za to razdoblje u kojem su poslovali, jednako je i za trgovačka društva osnovana tijekom 2013. godine.

Porezni obveznik može se registrirati kao obveznik PDV-a dobrovoljno, ali to je dužan učiniti ako je premašio vrijednost isporuka od 230.000,00 kn u 2013. godini. Napominjemo da potpore, poticaji, premije i sl. nisu naknade za obavljenu isporuku pa se ne uključuju u vrijednost od 230.000,00 kn.

  1. Dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a, ako porezni obveznik želi postati obveznik PDV-a
    O dobrovoljnom ulasku u sustav PDV-a mali porezni obveznik može donijeti odluku na početku obavljanja djelatnosti ili tijekom godine.
  2. Ulazak u sustav PDV-a po sili Zakona o porezu na dodanu vrijednost
    Mali porezni obveznik ako je u 2013. imao vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u iznosu većem od 230.000,00 kn postaje obveznik poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2014. po sili Zakona.

To propisuje članak 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a prema stavku 5. te odredbe vrijednost isporuka dobara i usluga bez PDV-a.